petek, 02 oktober 2020 09:55

KORONAVIRUS 29 - Predlagani ukrepi v PKP5

Vlada je 29.9.2020 sprejela paket ukrepov  za omilitev in odpravo posledic COVID-19. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 bo Državni zbor sprejemal v naslednjem tednu in v spodaj objavljenem predlogu zakona lahko pride še do sprememb. 

KORONAVIRUS slika

Predlog Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (#PKP5) na novo uvaja oziroma podaljšuje že veljavne ukrepe za ohranitev delovnih mest. Predlog zakona predvideva:
  1. podaljšanje ukrepa čakanja na delo doma do konca leta za vse panoge, pri čemer bodo do ukrepa upravičeni tisti delodajalci, ki izkazujejo upad prihodkov za vsaj 20 % glede na leto 2019. Vstopni prag za pridobitev nadomestila se v primerjavi s prejšnjo ureditvijo zvišuje.
  2. Za samozaposlene in mikropodjetja se ponovno uvajajo začasni ukrepi v obliki mesečnega temeljnega dohodka (1.100 €) in delno povrnjen izgubljen dohodek.
  3. Delodajalcem predlog določa podaljšanje ukrepa 100 % nadomestila plače za zaposlene v primeru odrejene karantene zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu. Od 1. septembra 2020 dalje bo mogoče uveljavljati 80 % nadomestilo v primeru odsotnosti z dela zaradi varstva otroka zaradi višje sile (karantena otroka).
  4.  Uvaja se možnost koriščenja odsotnosti od dela do treh delovnih dni zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika. Poenostavlja se tudi postopek izdaje karantenske odločbe.
Priloga: 
Predlog zakona PKP5 29.9.2020
Vlada - Sporočilo za javnost