četrtek, 16 julij 2020 15:42

Javni poziv za nakup zaščitne opreme

Slovenski podjetniški sklad podjetjem sofinancira nakupa zaščitne opreme (pralnih obraznih zaščitnih mask, obraznih zaščitnih mask za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, brezstičnih termometrov za merjenje telesne temperature) za zaščito pred virusom COVID19.  Prijavijo se lahko ( družbe in samostojni podjetniki), ki imajo vsaj 5 zaposlenih.

Najnižji znesek sofinanciranja je 1.000 eur, najvišji 9.999 eur.
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov za zaščitno opremo je od 12.3.2020 in traja do 31.10.2020
Rok za oddajo vlog: do porabe sredstev oziroma najpozneje do 31.10.2020

Povezava na razpis

Diskriminacija malih obrtnikov in podjetnikov  - sporočilo za javnost v katerem OZS opozarja na diskriminacijo malih obrtnikov in podjetnikov pri sofinanciranju zaščitne opreme na spletni strani OZS